Запись на прием
Зробити вакуум

Зробити вакуум в Києві

Так сталося що ви завагітніли, але ця вагітність є не бажаною, або виношування вагітності протипоказаною лікарями. Перше питання яке постає перед нами — це який зробити аборт? Адже зараз дуже велика кількість різновидів абортів, а також медичних показань та протипоказань до них. До різновидів абортів відносяться:

  1. Медикаментозний аборт – це аборт який відбувається в наслідок прийому медичних препаратів, і використовується лише у тих випадках, коли у жінки відсутні протипоказання до застосування цього препарату, і вона знаходиться на маленькому терміні вагітності (до 9 тижнів)
  2. Вакуумний аборт , або як його ще називають міні-аборт – це аборт який відбувається за допомогою вакуумного аспіратора. В шийку матки вводять зонд до нього підключають насос, що відсмоктує плідне яйце із порожнини матки. Такий аборт є найменш травматичним, але у нього є і свої наслідки, про які ми поговорімо пізніше. Зробити вакум можна в амбулаторних умовах.
  3. Хірургічний аборт – являється найбільш розповсюдженим серед абортів які роблять на пізніх строках вагітності (до 12 тижнів), але і є найбільш травматичним.

Кожен із цих видів абортів – це великий стрес для організму жінки. Можливі також ускладнення, наприклад: неповний аборт, пошкодження або навіть розрив стінки матки, дуже болісні відчуття в низу живота, неможливість завагітніти в подальшому, а також велика психологічна травма для кожної жінки. Особливо небезпечним є перший аборт. Тому до вибору такого аборту потрібно поставитися дуже уважно. Найбільш безпечнішим вибором буде, зробити вакуумний аборт, або як його називають міні-аборт.

Зробити вакуум в Києві

Що таке міні-аборт?

Міні-аборт — це аборт який проводять в амбулаторних умовах, він не займає багато часу (5-7 хвилин), під час вакууму можна використовувати місцеву анестезію, і він є найменш травматичним для жінки. Його проводять за допомогою зонда та вакуумного відсмоктувача. Після місцевого, або загального наркозу, в порожнину матки вводять зонд, до нього прикріплюють трубку від відсмоктувача, в наслідок чого в порожнині матки утворюється від’ємний тиск і плідне яйце самостійно відторгнеться в якій би частині матки воно не знаходилось. Але слід пам’ятати про те що зробити вакуум можна лише до 5 тижнів вагітності, якщо жінка знаходиться на більш пізніх строках вагітності, зробити вакуумний аборт вже неможливо. Після вакууму жінка знаходиться деякий час під контролем лікаря, який спостерігає за її станом, та характером виділень. Після цього аборту необхідно зробити ультра звукове дослідження органів малого таза, щоб перевірити чи повністю був зроблений аборт і порожнина матки чиста. Протипоказаннями до того щоб зробити вакуум є:

Зробити аборта через вакуум

Міні-аборт можна зробити лише після повного курсу обстеження організму та різних видів аналізів, Жінка повинна обов’язково пройти ультра звукове дослідження, для того щоб визначити, чи знаходиться плідне яйце в порожнині матки, або за її межами, для відхилення діагнозу позаматкова вагітність. Після чого тільки можна робити вакуумний аборт. РУССКИЙ ВАРИАНТ Сделать вакуум (вакум) поможет и проконсультирует отличный гинеколог — (044) 221-56-45.

Сделать вакуум

Так случилось что вы забеременели, но эта беременность является не желательным, или противопоказанной врачами. Первый вопрос который встает перед нами — это какой сделать аборт? Ведь сейчас очень большое количество разновидностей абортов, а также медицинских показаний и противопоказаний к ним. К разновидностям абортов относятся:

  1. Медикаментозный аборт — это аборт который происходит вследствие приема медицинских препаратов, и используется только в тех случаях, когда у женщины отсутствуют противопоказания к применению этого препарата, и она находится на маленьком сроке беременности (до 9 недель).
  2. Вакуумный аборт, или как его еще называют мини-аборт — это аборт который происходит с помощью вакуумного аспиратора. В шейку матки вводят зонд к нему подключают насос отсасывает плодное яйцо из полости матки. Такой аборт является наименее травматичным, но у него есть и свои последствия, о которых мы поговорим позже. Сделать вакууме можно в амбулаторных условиях.
  3. Хирургический аборт — является наиболее распространенным среди абортов которые делают на поздних сроках беременности (до 12 недель), но и является наиболее травматичным.

Каждый из этих видов абортов — это большой стресс для организма женщины. Возможны также осложнения, например: неполный аборт, повреждение или даже разрыв стенки матки, очень болезненные ощущения в низу живота, невозможность забеременеть в дальнейшем, а также большая психологическая травма для каждой женщины. Особенно опасным является первый аборт. Поэтому к выбору такого аборта нужно отнестись очень внимательно. Наиболее безопасным выбором будет, сделать вакуумный аборт, или как его называют мини-аборт.

Что такое мини-аборт?

Мини-аборт — это аборт который проводят в амбулаторных условиях, он не занимает много времени (5-7 минут), во время вакуума можно использовать местную анестезию, и является наименее травматичным для женщины. Его проводят с помощью зонда и вакуумного отсоса. После местного или общего наркоза, в полость матки вводят зонд, к нему прикрепляют трубку от отсоса, в результате чего в полости матки создается отрицательное давление и плодное яйцо самостоятельно видторгнеться в какой бы части матки оно не находилось. Но следует помнить о том, что сделать вакуум можно только до 5 недель беременности, если женщина находится на более поздних сроках беременности, сделать вакуумный аборт уже невозможно. После вакуума женщина находится некоторое время под контролем врача, который наблюдает за его состоянием, и характером выделений. После этого аборта необходимо сделать ультра звуковое исследование органов малого таза, чтобы проверить полностью был сделан аборт и полость матки чистая. Противопоказаниями к тому, чтобы сделать вакум является:

Сделать аборт через вакуум

Мини-аборт можно сделать в день обращения и без госпитализации в стационар. Перед проведением вакуум регуляции необходимо сделать УЗИ для того чтобы удостовериться что плодное яйцо находится в полости матки (исключить внематочную беременность). В день проведения вакуум регуляции необходимо не кушать за 6 часов до процедуры и не пить за 2 часа для исключения возникновения тошноты или рвоты во время проведения наркоза. Контрольное УЗИ производится через неделю для того чтобы удостовериться в отсутствии осложнений. Записаться на прерывание беременности в Киеве путем вакуумного или медикаментозного аборта вы можете по телефону у администратора нашего центра или онлайн через форму записи на сайте.

Пользуясь настоящим сайтом, Вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Подробнее о данном сообщение в нашей политике конфиденциальности.
Хорошо